Tìm kiếm trang này...

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

KIM THU SET CO DIEN, KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN, KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN CẢI TIẾN, kim thu sét cổ điển Victory

KIM THU SET CO DIEN, KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN, KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN CẢI TIẾN, kim thu sét cổ điển Victory

CTY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO MINH cung cấp kim thu set co dien, kim thu sét cổ điển, kim thu sét cổ điển cải tiến VICTORY, kim thu lôi chống sét TAHYANG, thiết bị chống sét.

=> SẢN PHẨM KIM THU LÔI CHỐNG SÉT:
VICTORY HG-1000-7
Tên: KIM THU LÔI VICTORY HG-1000-7
KIM THU LÔI VICTORY HG-1000-7
- Cột thu lôi cổ điển
- Xuất xứ: Việt Nam

* Giá: Liên hệ

VICTORY HG-1000-4
Tên: CỘT THU LÔI VICTORY HG-1000-4
CỘT THU LÔI, KIM THU LÔI CỔ ĐIỂN
- KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN VICTORY HG-1000-4
- Bán kính bảo vệ 20M
- Xuất xứ: Vietnam

* Giá: Liên hệ

Tên: KIM THU LÔI LỚN TAHYANG TY-902
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
* KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN, KIM THU LÔI CHỐNG SÉT LỚN
- Kim thu sét cổ điển TAHYANG TY-902
- Bán Kính bảo vệ 65M, Theo TCXDVN 46:2007
- Gồm 1 Kim chính, chiều dài hiệu dụng: 970mm, chiều dài 2 kim phụ: 121mm
- Hiệu TAHYANG, Model: TY-902. Xuất xứ: Đài Loan SX tại Việt Nam
- Download Catalogue TAHYANG TY-902:
* Giá: Liên hệ
TAHYANG TY-901
Tên: KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN TAHYANG TY-901
KIM THU SÉT CỔ ĐIỂN, KIM THU LÔI CHỐNG SÉT NHỎ
- Kim thu sét cổ điển TAHYANG TY901
- Bán Kính bảo vệ 50M, Theo điều 8 TCXDVN 46:2007
- Gồm 1 Kim chính, chiều dài hiệu dụng: 301mm, chiều dài 2 kim phụ: 111mm
- Hiệu TAHYANG, Model: TY-901. Xuất xứ: Đài Loan SX tại Việt Nam
- Download Catalogue TAHYANG TY-901:
* Giá: Liên hệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét